VoIP-bellen? Zó deden we dat vroeger!

Voip bellen

In een tijd waarin WhatsApp, social media en VoIP-bellen gemeengoed zijn, valt het haast niet voor te stellen dat we niet zolang geleden nog geregeld een fax verstuurden? En velen van ons zullen nog hebben moeten inbellen om op het wereldwijde web te kunnen surfen. Het is snel gegaan, de afgelopen pakweg vijftien jaar. Maar ooit was het internet ‘an sich’ en zelfs het sturen van een fax óók revolutionair. Communicatiemiddelen veranderen. Weet jij (nog) hoe het er vroeger aan toe ging? We zetten een aantal haast prehistorische communicatiemiddelen op een rijtje.

De telex

Goed beschouwd is de telex de voorloper van wat we tegenwoordig kennen als de e-mail. Een bericht wordt aan de ene kant van de lijn geschreven en verzonden, waarna deze aan de andere kant van de lijn gelezen kan worden. De zender typte namelijk een brief op zijn eigen telexapparaat, dat via een elektronisch signaal naar het apparaat van de ontvanger gestuurd werd. Als gevolg hiervan werd de boodschap van de afzender ‘real time’ afgedrukt op een ponsband. Als het ware was de telex dus een soort op afstand bestuurbare typmachine.

Deze methode werd in Nederland begin jaren ‘30 van de vorige eeuw geïntroduceerd en bleef populair tot pakweg begin jaren ‘80. Toen kwam het faxapparaat op, dat de rol van de telex langzaamaan overnam. De fax op zijn beurt ging na een jaar of twintig grotendeels over in de e-mail.

De postduif

Bij communicatie via een postduif kunnen we ons natuurlijk helemaal niets voorstellen. Wanneer een bericht van iemand nogal lang op zich laat wachten, is de grap “die wacht nog op de postduif” al gauw gemaakt. Want snel ging het inderdaad niet. Communicatie via postduiven dateert dan ook al van zo’n vijfduizend jaar geleden en is gebaseerd op het idee dat duiven feilloos de weg naar ‘thuis’ terug weten te vinden. Naar verluidt heeft de postduif een soort ingebouwd kompas, dat werd op magnetische aantrekkingskracht.

Morsecode

Morsecode is een communicatievorm die in de negentiende eeuw werd uitgevonden door de Amerikaan Samuel Morse. Bij morse wordt er gebruikgemaakt van klankcombinaties. Iedere vaste klankcombi staat voor een bepaalde letter. Als we ze naar schrift vertalen, gebruiken we streepjes (voor lange klanken) en puntjes (voor korte). Ook lichtsignalen kunnen gebruikt worden als uiting van de morsecode. Iedereen kent wel het SOS-signaal dat schepen in nood gebruiken. Ook dit is een vorm van morsecode!